O kurzu

Práce s rodinou-vlastní i náhradní pro využití v sociální práci

akreditovaný dlouhodobý kurz s praktickými nácviky práce s rodinou a sebezkušeností

Co vás čeká v našem kurzu?

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii.

Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Termíny v roce 2022

1. setkání     20. – 21. ledna
2. setkání     17. – 18. března
3. setkání     12. – 13. května
4. setkání     22. – 23. září
5. setkání     3. – 4. listopadu
6. setkání     8. – 9. prosince

V roce 2023:

7. setkání     2. – 3. února
8. setkání     16. – 17. března

Dílčí cíle:

  • Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a rodiny). 
  • Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
  • Zaměření praktických bloků na tréning poradenských intervencí a praktických dovedností.
  • Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V kurzu se budeme věnovat především tématům:

Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinná péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

Cena celého kurzu:  35 000  Kč 

Rezervace místa na kurzu je závazná. Platbu je třeba provést nejpozději do 10.1.2022. 

Číslo účtu: 2101428101/2010
Variabilní symbol: 20120

Z celé částky kurzovného bude sloužit 1000 Kč jako nevratná záloha v případě zrušení účasti do 10.1.2022. V případě zrušení účasti od 20.1.2022 propadne celá částka kurzovného. Pokud dojde ke zrušení kurzu ze strany organizátora nebo lektorů, příslušná částka kurzovného Vám bude vrácena v plné výši. 

Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Další  informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle  737 135 217 nebo e-mailu eva.kopecka@narucdetem.cz.

Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2021. 

Časová dotace kurzu je 200 hodin rozdělených následovně:

  • Komunitní část 24 hodin
  • Sebezkušenostní (nácviková) skupinová část 76 hodin
  • Teoretická část 76 hodin
  • Supervize 24 hodin