Lektoři

LEKTOŘI

PhDr. David Cichák

speciální pedagog, rodinný terapeut Střediska komplexní terapie Liberec, supervizor ČIS, dlouhodobě vedl Poradnu pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Základní sebezkušenostní výcvik SUR, Výcvik v telefonické krizové intervenci, Kurz Asociace rodinných a manželských poradců, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Kurz terapie  partnerského vztahu,  Výcvik v supervizi ČIS, Výcvik v psychoanalytické párové  a rodinné terapii

Mgr. Hana Heindorferová

 psycholog, rodinný terapeut Střediska komplexní terapie Liberec, v minulosti pracovala v Poradně pro rodinu manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Kurz terapie  partnerského vztahu, Výcvik  v terapii traumatu.